ردیفشرح خدماتواحدقیمت هر واحد ( ریال)
1هزینه بازدید از پروژه و برداشت نقشه از ساختمان و تهیه نقشه چون ساخت (ازبیلت)مقطوع50,000,000
2هزینه طراحی پلان معماریمتر مربع400,000
3هزینه تبدیل پلان طراحی شده و یا نقشه های چون ساخت (ازبیلت) به تصاویر سه بعدیمتر مربع200,000
5هزینه طراحی داخلی (کف, سقف و بدنه ) به همراه چیدمان مبلمان و رندر گیری به صورت تک فریممتر مربع1,000,000
7هزینه طراحی داخلی(کف , سقف و بدنه ) به همراه چیدمان مبلمان و رندرگیری به صورت تور مجازیمتر مربع1,200,000
9هزینه طراحی داخلی( کف, سقف و بدنه ) به همراه چیدمان مبلمان و رندرگیری به صورت انیمیشنمتر مربع2,000,000
10هزینه تهیه نقشه های اجرایی از مدل طراحی شدهمتر مربع300,000
11هزینه برآورد پروژ] با دقت 100% جهت اجرای کار به همراه متره دقیق مصالح و تهیه برنامه زمانبندی اجراییمتر مربع300,000
12طراحی نمامتر مربع800.000

قابل توجه کارفرمایان عزیز: جدول زیر صرفا مجموعه خدمات طراحی داخلی این گروه میباشد و الزامی به انتخاب تمامی ردیفهای کاری برای هر پروژه نمیباشد.