لایه بندی روفگاردن و تشریح عملکرد هرکدام از آن لایه ها

انواع روش های اجرای روفگاردن روفگاردن ها در کل به دودسته مدولار و متمرکز تقسیم می شود : روفگاردن مدولار (بدون لایه بندی روفگاردن):این سیستم از روفگاردن زمانی اجرا می شود که بام ساختمان به پایان رسیده و تمام المان های آن بصورت پرتابل است .(رجوع شود به مقاله روفگاردن مدولار) روفگاردن متمرکز ( با اجرای لایه بندی روفگاردن) :این سیستم زمانی قابل اجراست که بام هنوز به بهربرداری نرسیده است ، تمام …
ادامه مطلب

متره و برآورد در پروژه های ساختمانی و پروژه های عمرانی

در این مقاله ما توضیحات مختصری در باره متره و برآورد (به دست آوردن اوزان و احجام و ستوح) و نیز انواع متره و برآورد داده ایم
ادامه مطلب

نورپردازی نما در ساختمان های با سبک کلاسیک و مدرن و بررسی تکنیک های آن

این مقاله درباره انواع تکنیک های نورپردازی نما در سبک کلاسیک و مدرن میباشد
ادامه مطلب

روفگاردن مدولار و توضیحات جامع در مورد سیستم اجرایی آن ها

روفگاردن مدولار یک سبک اجرای روفگاردن میباشد که در آن باغچه ها به صورت پرتابل و با قابلیت جابجایی احداث میشود. معمولا پوشش گیاهی در این نوع روفگاردن ها کمتر از روفگاردن های متمرکز میباشد
ادامه مطلب

ویلای پیش ساخته

در این مقاله میخوانیم که تفاوت بین ساختمان های پیش ساخته معمولی با ساختمان های پیش ساخته لوکس در چیست و نیز میخوانیم که چگونه میتوان یک ساختمان معمولی را باسیستم های پیش ساخته سازی به صورت سریع سازی اجرا کنیم
ادامه مطلب

ویلای لوکس سریع ساز با سیستم سبک سازی و به سازی

در این مقاله به بررسی سیستم سبک سازی ویلای لوکس سریع ساز میپردازیم و اینکه استفاده کردن از مصالح نوین و سبک نه تنها در کار خللی ایجاد نمیکند بلکه بسیار بسیار در بحث  زلزله و بهبود عملکرد سازه موثر میباشد
ادامه مطلب