ویلای پیش ساخته

در این مقاله میخوانیم که تفاوت بین ساختمان های پیش ساخته معمولی با ساختمان های پیش ساخته لوکس در چیست و نیز میخوانیم که چگونه میتوان یک ساختمان معمولی را باسیستم های پیش ساخته سازی به صورت سریع سازی اجرا کنیم
ادامه مطلب

ویلای لوکس سریع ساز با سیستم سبک سازی و به سازی

در این مقاله به بررسی سیستم سبک سازی ویلای لوکس سریع ساز میپردازیم و اینکه استفاده کردن از مصالح نوین و سبک نه تنها در کار خللی ایجاد نمیکند بلکه بسیار بسیار در بحث  زلزله و بهبود عملکرد سازه موثر میباشد
ادامه مطلب

حیاط سازی ویلا و محوطه سازی ویلا

در این مقاله به موضوع حیاط سازی ویلا و محوطه سازی ویلا پرداخته شده است و نکاتی مهم به همراه تصاویری جهت درک بهتر موضوع مورد بحث قرار داده شده است
ادامه مطلب

طراحی ویلا لوکس با سازه نمایان و ساخت آن

در این مقاله با سبک طراحی سازه های معماری و یا همان سازه های نمایان آشنا میشویم و میبینیم که چه قدر در زیبا سازی طراحی ویلا ها تاثیر زیادی دارد
ادامه مطلب