ویلای پیش ساخته

ویلای پیش ساخته
در این مقاله میخوانیم که تفاوت بین ساختمان های پیش ساخته معمولی با ساختمان های پیش ساخته لوکس در چیست و نیز میخوانیم که چگونه میتوان یک ساختمان معمولی را باسیستم های پیش ساخته سازی به صورت سریع سازی اجرا کنیم
ادامه مطلب

طراحی ویلا لوکس با سازه نمایان و ساخت آن

طراحی ویلا لوکس با سازه نمایان و ساخت آن
در این مقاله با سبک طراحی سازه های معماری و یا همان سازه های نمایان آشنا میشویم و میبینیم که چه قدر در زیبا سازی طراحی ویلا ها تاثیر زیادی دارد
ادامه مطلب

طراحی ویلای مدرن با سیستم سریع سازی و المان های موثر در زیبایی آن

طراحی ویلای مدرن با سیستم سریع سازی و المان های موثر در زیبایی آن
در این مقاله به 10 مورد از ویژگی های طراحی ویلا مدرن پرداخته شده است که باعث هر چه لوکس تر شدن بنای ما میشود
ادامه مطلب