سنگ اونیکس یا مرمر چگونه سنگی است ؟ کاربرد و انواع سنگ اونیگس و سنگ مصنوعی اونیگس در طراحی ویلا و ساختمان ها

سنگ اونیگس در طراحی داخلی بصورت اسلب و بوک مچ ، با رنگ های متنوعی و کاربرد در آشپزخانه ، راه پله ، قسمت های از دیوار سالن طراحی می شود .
ادامه مطلب