طراحی پارکینگ ، لابی و ورودی آسانسور و بررسی هر قسمت از ساختمان در ایجاد فضای بهتر در پروژه

طراحی پارکینگ لابی و ورودی آسانسور از نظر زیبا شناختی و نوع سبک کاربردی و سلیقه شخصی مورد اهیمت می باشد که استاده از متریال و تجهیزات و عناصر نیز تاثیر می پذیرد .
ادامه مطلب

طراحی داخلی چیست ؟ 12 سبک معماری تاثیر گذار در طراحی داخلی و بررسی هریک از سبک ها

طراحی داخلی باتوجه به سبک های معماری کلاسیک ، نئو کلاسیک ، گوتیک ، رو کو کو ، باروک ، روستیک ، صنعتی ، ایرانی ، مینمال و...تغییر یافته که به بررسی کوتاهی از آن پرداخته است .
ادامه مطلب

محوطه سازی در ساختمان و بررسی مراحل اجرایی با توجه به سبک وسلیقه و نوع کاربری

محوطه سازی در ساختمان یکی از با اهمیت ترین مراحل در طراحی ساختمان است که علاوه بر زیبای اجرایی برای شخص باعث زیباسازی شهری نیز می شود .محوطه سازی در ساختمان طی مراحلی که توسط طراح پیاده سازی می شود با توجه به شرایط اقلیمی آب و هوایی که ساختمان در آن قرار داد قابل اجرا است .
ادامه مطلب