محوطه سازی در ساختمان و بررسی مراحل اجرایی با توجه به سبک وسلیقه و نوع کاربری

محوطه سازی در ساختمان یکی از با اهمیت ترین مراحل در طراحی ساختمان است که علاوه بر زیبای اجرایی برای شخص باعث زیباسازی شهری نیز می شود .محوطه سازی در ساختمان طی مراحلی که توسط طراح پیاده سازی می شود با توجه به شرایط اقلیمی آب و هوایی که ساختمان در آن قرار داد قابل اجرا است .
ادامه مطلب