لایه بندی روفگاردن و تشریح عملکرد هرکدام از آن لایه ها

انواع روش های اجرای روفگاردن روفگاردن ها در کل به دودسته مدولار و متمرکز تقسیم می شود : روفگاردن مدولار (بدون لایه بندی روفگاردن):این سیستم از روفگاردن زمانی اجرا می شود که بام ساختمان به پایان رسیده و تمام المان های آن بصورت پرتابل است .(رجوع شود به مقاله روفگاردن مدولار) روفگاردن متمرکز ( با اجرای لایه بندی روفگاردن) :این سیستم زمانی قابل اجراست که بام هنوز به بهربرداری نرسیده است ، تمام …
ادامه مطلب