طراحی داخلی به سبک نئو کلاسیک با متد روز

سبک نئوکلاسیک سبکی بسیار غنی برگرفته از دوره مصر باستان و یونان قدیم بوده است و درنئو کلاسیک با متد روز که متریال ،المان ها وعناصر کاربردی و نوعی ساده انگاری این سبک را دربرگرفته که استفاده از سنگ ها ، اآجرها بر روی دیوار، گچبری هااز پیش ساخته شده، روشنائی های ملایم و رنگ های کرم وطلائی وهمچنین بکارگیری عناصری که با سبک نئوکلاسیک گذشته هارمونی داشته است نشان می دهد ، در نئوکلاسیک با متد روز برای بهتر دیده شدن المان ها و عناصر سعی براین است دید بهتری به محیط طراحی شده را نسبت به متریال ،عناصر والمان ها در فضا داشته باشیم که با استفاده از روش های روز مراحلی را باید طی کند تا به سبک نئوکلاسیک با متد روزرا پیاده سازی کنیم ، که در این مقاله مراحلی بازگو خواهیم کرد .(رجوع به مقاله سبک های معماری)

گروه معماری الیزه با بکارگیری متد روزدر سبک های معماری مختلف شما را همراهی وکمک می نماید .


مراحل اجرائی سبک نئوکلاسیک با متد روز :

1-متریال ومصالح:دربکارگیری متریال ومصالح در فضا ومحیط طراحی شده با سبک نئوکلاسیک با متد روز توجه به سنگ ها طبیعی ومصنوعی و آجرهای زینتی ویا فلزاتی از جنس استیل براق و فلزاتی دیگر ویا گچبری کاربرد فراوان دارد ، چرا که در طراحی نئو کلاسیک با متد روزکه نزدیک به سبک نئو کلاسیک گذشته است ،از لحاظ خواصی مانند سبکی،درخشان بودن ویا المان های ازپیش ساخته شده (گچبری ها)، تفاوت فراون دارد.   

دراین پروژه که به سبک نئوکلاسیک با متد روز است ، استفاده از سنگ ، چوب و گچبرهای از پیش ساخته بسیار فضای نئوکلاسیک با متد روز را نمایان ساخته است. اجرایی آینه کاری در فضای ورودی سالن که با قاب استیل تزئین و توسط گچبری های از پیش ساخته شده مزیین گردیده است ، وهمچنین گچبری های سقفی با روش پتینه کاری سیاه وسفید صورت گرفته که درزهای آن شامل رنگ مشکی وبرجستگی ها آن را رنگ سفید پوشانده شده است ، قابهای دیواری نیزبا پتینه کاری و ورق های نقره زیباسازی و جذاب تر گردیده .

2-المان ها وعناصر:درسبک طراحی داخلی نئو کلاسیک گذشته وجود عناصر والمان ها با اشکال انتزاعی وپیچ وتاب ها بین مجسمه ها ,تجهیزات دکوراتیو پرده ها و یا گچبری ها بر روی دیوار باعث ایجاد آشفتگی ذهنی می شده ودید بهتری از المان و عنصر را به وجود نمی آورده است .در طراحی نئو کلاسیک با متد روز استفاده از عناصر همراه با زیبای اطراف آن ، که فضا و دید بهتری را نسبت به المان ایجاد وتوجه بیشتری را برای عنصر بکاررفته رابوجود می آورد .در این پروژه تلوزیون به عنوان یک عنصرمهم و کانون توجه با طراحی نئوکلاسیک با متد روز روی دیوارآن با سنگ بوک مچ و قفسه چوبی در اطراف آن و همچنین شومینه ای نمادین در زیر آن طراحی شده است .

درقسمتی از پذیرایی ، که دیوار با قاببندی پتینه شده و گچبری نئوکلاسیک با متد روزفضا را چشم نواز تر کرده است ، و در طرف دیگر پذیرایی اجرای سنگ بوک مچ بصورت عمودی با عرض 60 سانت و پیاده سازی آئینه ها در دوطرف آن و همچنین در قسمت کناری استفاده از چوب سفید با شیار های کارشده را می توان دید .
قسمتی که میز ناهار خوری قرار گرفته ، فضای روبروی آن سنگ اسلب کارشده ، و در آشپزخانه کابینت ها بصورت مدرن اجرا شده است ، در ضمن اتاق خواب ها نیز با ترکیبی از آئینه استیل محیط خواب را دلنشین تر ساخته است .


3-کاربرد رنگها :درسبک نئوکلاسیک گذشته استفاده از رنگ های برنز طلائی و کرم بفور دیده می شود ولی در طراحی نئوکلاسیک با متد روز استفاده از رنگ های سفید ، مشکی ، و رنگ های بعضا گرم دیده می شود که محیط را با نورپردازی خاص بزرگتر و دلباز نمایان می سازد .

4- کاربرد نور ها :در نئوکلاسیک گذشته استفاده از نورهای کلی یک دید کلی را به وجود می اورده ،درصورتی که در طراحی نئوکلاسیک با متد روزایجاد نورپردازی با چهار اصل نورپردازی فضا را برای المانها ، عناصرویا تجهیزات وحتی متریال بکارفته را بهتر نشان می دهد. (رجوع به مقاله نورپردازی ساختمان)