سنگ نورگذر یا مرمر نورگذر چه نوع سنگ هایی می باشد؟

سنگ نورگذر یا مرمر نورگذر چه نوع سنگ هایی می باشد؟
سنگ نورگذر در طراحی داخلی بصورت اسلب و بوک مچ ، با رنگ های متنوعی و کاربرد در آشپزخانه ، راه پله ، قسمت های از دیوار سالن طراحی می شود .
ادامه مطلب